HET BESTUUR EN MR
 
Bestuur
De Montessorischool Wassenaar is een zelfstandige school die valt onder de vereniging MSW. De vereniging heeft een toeziend houdend bestuur en een uitvoerend directeur. Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:

 
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Personeelszaken:
Onderwijs/Kwaliteit:
Bouwzaken:
Dhr. A. Kaarls
Dhr. E. Hagen
Dhr. J. Beek
S. Meinen
L. Smeding
Dhr. B. Roest


Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad (MR) is de stem van de ouders en de leerkrachten richting het bestuur en de directie. De MR is in contact met de directie en denkt mee over beleid en besluiten en draagt zo actief bij aan de kwaliteit en de openheid van de school. De medezeggenschapsraad bestaat uit vier leden, twee leerkrachten en twee ouders.

Teamgeleding:

  • Mevr. I. Boere
  • C. van Kempen
Oudergeleding:
  • J. Vernooy
  • A. Oudshoorn