KWALITEIT

Kwaliteitszorg
Vanuit onze Montessori-werkwijze wordt invulling gegeven aan onderwijs aan elk kind waarbij toetsen en observaties van leerkrachten één geheel vormen en deze de kwaliteit van ons onderwijs waarborgen.

Verslagen & gestandaardiseerde testen
Naast de dagelijkse observaties van onze leerkrachten die worden vastgelegd, maken we gebruik van gestandaardiseerde toetsen voor groep 2 t/m 8. Per leerling worden resultaten en trends bijgehouden. Tweemaal per jaar krijgt iedere leerling een uitgebreid verslag waarin de voortgang, zowel op cognitief als sociaal gebied, wordt aangegeven. Verder wordt er een keer per jaar een verkort verslag van elk kind gemaakt .
Over de afgelopen 5 jaar is driekwart van onze leerlingen uitgestroomd naar VWO of Gymnasium. De gemiddelde CITO score lag op 542 over de afgelopen 5 jaar.

Overige kwaliteitsmetingen
Verder bevraagt onze school ook met regelmaat de ouders, de leerkrachten en kinderen in een tevredenheidenquĂȘte. Deze gegevens worden gebruikt om de kwaliteit te borgen en mogelijk te verbeteren. Metingen door externe instanties zoals die van de onderwijsinspectie of de Nederlandse Montessori Vereniging zijn ook een belangrijke bron van informatie. Onze basisschool en peutergroep zijn erkend door de Nederlandse Montessori Vereniging.

Het laatste rapport van de Nederlandse Montessori Vereniging vindt u
hier.

FloorenSuzetteaantwerk Kidsachtercompu StanenThomasaantwerk