OUDERBIJDRAGE

De financiering van onze school komt voor het grootste deel voor rekening van het rijk. Er is echter ook een inkomensafhankelijke ouderbijdrage waarmee extra voorzieningen worden bekostigd, zoals:
  • Continurooster/overblijven
  • Montessorimaterialen
  • Kunstklas
  • Muziekles
  • Zwemles
  • Onderwijs in kleinere groepen
  • Kleine onderbouwgroepen
  • Verkeerslessen
  • Activiteiten als herfstwandeling, St. Maartenoptocht, kerst- en sintviering
  • Sportdag

Ouderbijdragemateriaal Herfsttochtonderbouw Uitjebinnenhofgroepsfoto