NASCHOOLSE OPVANG

SKW

Montessorischool Wassenaar werkt samen met de Stichting Kinderdagverblijven Wassenaar
(SKW) voor de naschoolse opvang. De kinderen kunnen worden opgevangen na schooltijd in de schoolweken. Tijdens de schoolvakanties en studiedagen is er volledige dagopvang mogelijk van maandag tot en met vrijdag van 07.30 uur tot 18.30 uur. Voor naschoolse opvang worden de kinderen door de SKW van school gehaald. Ouders kunnen hun kind tussen 17.00-18.30 uur ophalen. De SKW heeft meerdere locaties binnen Wassenaar, waaronder ook een sport BSO.
Meer informatie vindt u op 
www.kinderdagverblijven-wassenaar.nl

Zo International Childcare
Kinderen van de peutergroep en van school kunnen aansluitend op de peuterochtenden naar de Engelstalige opvang. Zo International Childcare is een Engelstalige internationale kinderopvang in Wassenaar met programma's voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Verdere informatie vindt u op hun website www.zointernationalchildcare.nl