Montessori Onderwijs

Ons onderwijs is gebaseerd op de uitgangspunten van Maria Montessori. We gaan uit van de individuele ontwikkeling en kijken naar de mogelijkheden van uw kind. We begeleiden uw kind in de groei naar een zelfstandig, breedontwikkeld individu dat op sociaal, emotioneel en cognitief gebied klaar is voor de periode na de basisschool. De leerkracht stimuleert, begeleidt, stuurt en biedt didactische hulp. De kinderen leren door zelf te ontdekken en te ervaren. Heel belangrijk in de groei naar zelfstandigheid is keuzes leren maken, verantwoordelijkheid krijgen en dragen. Dit alles in een respectvolle samenwerking.

Veiligheid en vertrouwen

Een veilige, voorbereide en uitdagende omgeving biedt kinderen wat ze nodig hebben om zich cognitief en sociaal zo optimaal mogelijk te ontwikkelen in elke fase van hun schoolleven.
Wij gaan uit van de mogelijkheden van uw kind en versterken hiermee het zelfvertrouwen door uw kind bewust succeservaringen te laten opdoen. Wij zijn als ouders en leerkrachten een voorbeeld voor de kinderen in de manier waarop we kinderen aanspreken en corrigeren in en om de school en we staan voor een open en respectvolle houding naar elkaar toe.

Sociale ontwikkeling

In een klas zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar, zodat ze op een natuurlijke wijze kunnen leren van elkaar. De jongsten zien wat de oudsten doen en worden erdoor gestimuleerd. De oudsten kunnen de jongeren heel goed helpen en herhalen zo vanuit een andere positie nog eens bepaalde onderdelen van leerstof, waarbij direct de sociale ontwikkeling wordt bevorderd. De kinderen verblijven drie jaar in een zelfde heterogene groep bij dezelfde leerkracht. Wekelijks worden er lesjes gegeven over omgaan met elkaar en de omgeving.

Individuele maximale ontwikkeling

Er is veel ruimte voor individueel werken. De materialen zijn overzichtelijk en makkelijk toegankelijk en maken het voor het kind mogelijk om zelfstandig een keuze te maken. Naast het individuele onderwijs worden er ook groeplessen gegeven. Dit zijn lessen aan de hele groep of aan een subgroep.

Vrijheid in gebondenheid

Er is vrijheid van werkkeuze, werktempo, beweging, herhaling, verwerking of verdieping van de leerstof en vrijheid van samenwerken. De vrijheid wordt groter of minder groot naargelang de mogelijkheden van uw kind.
De leerkracht houdt oog op een evenwichtige ontwikkeling en stemt de begeleiding daarop af. Er wordt op toegezien dat alle vakgebieden aan bod komen.

Onderwijsmaterialen

Vanzelfsprekend werken we als montessorischool veel met montessorimaterialen. Verder maken we gebruik van aanvullende onderwijsmaterialen en computerprogramma’s.

Meer informatie

  Deze (Powerpoint)diashow van de Nederlandse Montessori Vereniging belicht in een notendop de kenmerken van het montessorionderwijs.

Uitgebreide informatie over het montessorionderwijs en de montessorimethode vindt u via de site van de NMV.

  U klikt hier om naar de site van de NMV te gaan.