AANMELDEN

Kinderen van elke levensbeschouwelijke overtuiging zijn op onze school welkom en gelijkwaardig. Om in aanmerking te komen voor plaatsing op zowel onze peuter- als basisschool worden in volgorde van prioriteit de volgende criteria gehanteerd:
 
1)     Kinderen van onze montessoripeutergroep
2)     Kinderen met broertjes en/of zusjes op school
3)     Kinderen die afkomstig zijn van andere Montessorischolen
4)     Nederlandssprekende kinderen.

 

P
euters die onze peuterschool hebben doorlopen zijn verzekerd van plaatsing op de basisschool. Kinderen die onze peuterschool niet bezoeken, worden op de wachtlijst geplaatst en op basis van bovenstaande criteria geplaatst.
Bij kinderen die tussentijds instromen wordt er altijd contact opgenomen met de vorige school voordat er tot aanname kan worden overgegaan. Hiernaast vindt er overleg met de intern begeleider en directie plaats.

Als u uw kind wilt aanmelden kunt u een afspraak maken met onze directeur
Mevr. A. Hoevers,
email:
directie@montessorischoolwassenaar.nl,
tel: 070-5113388.

U krijgt dan informatie over de school en een rondleiding. U kunt dan tevens al uw vragen stellen. Na het bezoek ontvangt u het aanmeldingsformulier.

Na aanmelding ontvangt u een schriftelijke bevestiging. Hierin informeren wij u of uw kind direct kan starten of op de wachtlijst zal worden geplaatst.