HET ONDERWIJS

Top 10 redenen om te kiezen voor onze Montessorischool:

  1. Uw kind staat centraal, met veel individuele aandacht voor elk kind.
  2. Ontwikkeling van de zelfstandigheid van ieder kind is een pedagogisch en didactisch kenmerk van onze school. “Help mij het zelf te doen” is een belangrijk uitgangspunt.
  3. De cognitieve talenten van ieder kind worden optimaal ontwikkeld. Deze ontwikkeling wordt nauwgezet gevolgd via het leerlingvolgsysteem en de gestandaardiseerde toetsen.
  4. Naast de cognitieve ontwikkeling besteden we veel aandacht aan de sociale en emotionele ontwikkeling van ieder kind.
  5. Wij zijn een kleinschalige en overzichtelijke school met betrokken ouders en leerkrachten en bieden een warm pedagogisch klimaat.
  6. De school heeft vakleerkrachten voor onder andere muziekles, gymnastiek en de kunstklas en biedt wekelijks schoolzwemmen in groep 1 t/m 8.
  7. We hebben een continurooster. Elk kind luncht op school in de groep met de leerkracht en heeft aansluitend pauze.
  8. Kosmisch onderwijs biedt wisselende themagerichte onderwerpen variërend van de Gouden Eeuw tot ruimtevaart. Het vormt een belangrijk deel van ons aanbod.
  9. We zijn een erkende Montessori basis- en peuterschool. Op onze school werken uitsluitend leerkrachten die het Montessori diploma hebben of bezig zijn met het behalen hiervan.
  10. Ieder kind kan zijn weg vinden bij ons op school. Montessorionderwijs is toegankelijk voor ieder kind.Top10_2 Diederikaantafeltje TechniekTies