Partners

Naschoolse opvang

Norlandia

Montessorischool Wassenaar werkt samen met Notrlandia voor de naschoolse opvang. De kinderen kunnen worden opgevangen na schooltijd in de schoolweken. Tijdens de schoolvakanties en studiedagen is er volledige dagopvang mogelijk van maandag tot en met vrijdag van 07.30 uur tot 18.30 uur. Voor naschoolse opvang worden de kinderen door de SKW van school gehaald. Ouders kunnen hun kind tussen 17.00-18.30 uur ophalen. Norlandia heeft meerdere locaties binnen Wassenaar.
Meer informatie vindt u via deze link

Zo International Childcare

Kinderen van de peutergroep en van school kunnen aansluitend op de peuterochtenden naar de Engelstalige opvang. Zo International Childcare is een Engelstalige internationale kinderopvang in Wassenaar met programma’s voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Meer informatie vindt u via deze link.

Ouderbijdrage

Wat gebeurt er met de ouderbijdrage?

De financiering van onze school komt voor het grootste deel voor rekening van het rijk. Er is echter ook een ouderbijdrage waarmee extra voorzieningen worden bekostigd, zoals onder andere:

  • Continurooster/overblijven
  • Montessorimaterialen
  • Kunstklas
  • Muziekles
  • Zwemles
  • Onderwijs in kleinere groepen
  • Kleine onderbouwgroepen
  • Verkeerslessen
  • Activiteiten als herfstwandeling, St. Maartenoptocht, Kerst- en Sintviering
  • Sportdag