De MR

Teamgeleding:Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is de stem van de ouders en de leerkrachten richting het bestuur en de directie. De MR is in contact met de directie en denkt mee over beleid en besluiten en draagt zo actief bij aan de kwaliteit en de openheid van de school. De medezeggenschapsraad bestaat uit vier leden, twee leerkrachten en twee ouders.

  • Mevr. M. v. Himbergen
  • Mevr. C. van Kempen

Oudergeleding:

  • Mevr. H. Borking
  • Mevr.S. Hibbert