De ouders

Ouders

Iedere ouder/verzorger ontvangt informatie over school via de volgende kanalen.

Social schools: ons interne digitale platform.

De schoolgids: de schoolgids is een uitgebreid document met veel informatie over de school. Deze gids komt jaarlijks uit en kan via deze website worden gedownload.

Kennismakingsavond: aan het begin van ieder schooljaar kunt u op de kennismakingsavond kennis maken met de leerkracht. Er wordt ook beknopt uitleg gegeven over de manier waarop er in de groep gewerkt wordt.

Materiaalavond: tijdens deze jaarlijks bijeenkomst kunt u nader kennismaken met de montessorimaterialen die door de kinderen worden gebruikt.

Klassenouder informatie: klassenouders houden u social schools op de hoogte van activiteiten en mogelijkheden om te helpen/betrokken te zijn bij de activiteiten binnen de groep van uw kind.

Informatie over de voortgang van uw kind ontvangt u onder meer via:

Verslagen/verslagavonden: twee maal per jaar worden de ouders verwacht voor zogenaamde 10-minuten-gesprekken naar aanleiding van de reguliere verslagen (februari en juni). Er is een mondeling verslag in oktober.

Individueel contact:  het is altijd mogelijk om een afspraak te maken met de leerkracht voor tussentijds overleg. Na schooltijd kunt u werkjes van uw kind bekijken.

Ouders hebben veel mogelijkheden om betrokken te zijn bij onze school. Voorbeelden zijn:

  • Klassenouders
  • Leesouders
  • Ondersteuning bij diverse activiteiten zoals feesten, evenementen, sportdag, schoolreisjes, verkeerslessen etc.
  • Medezeggenschapsraad
  • Bestuur