Ons systeem

Montessori Onderwijs

Ons onderwijs is gebaseerd op de uitgangspunten van Maria Montessori. We gaan uit van de individuele ontwikkeling en kijken naar de mogelijkheden van uw kind. We begeleiden uw kind in de groei naar een zelfstandig, breedontwikkeld individu dat op sociaal, emotioneel en cognitief gebied klaar is voor de periode na de basisschool. De leerkracht stimuleert, begeleidt, stuurt en biedt didactische hulp. De kinderen leren door zelf te ontdekken en te ervaren. Heel belangrijk in de groei naar zelfstandigheid is keuzes leren maken, verantwoordelijkheid krijgen en dragen. Dit alles in een respectvolle samenwerking.

Veiligheid en vertrouwen

Een veilige, voorbereide en uitdagende omgeving biedt kinderen wat ze nodig hebben om zich cognitief en sociaal zo optimaal mogelijk te ontwikkelen in elke fase van hun schoolleven.
Wij gaan uit van de mogelijkheden van uw kind en versterken hiermee het zelfvertrouwen door uw kind bewust succeservaringen te laten opdoen. Wij zijn als ouders en leerkrachten een voorbeeld voor de kinderen in de manier waarop we kinderen aanspreken en corrigeren in en om de school en we staan voor een open en respectvolle houding naar elkaar toe.

Sociale ontwikkeling

Kinderen doorlopen in hun schoolcarrière drie bouwen. De onderbouw van 4 tot 6 jaar, de middenbouw van 6 tot 9 en de bovenbouw van 9 tot 12. Doordat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in een klas zitten, leren ze van elkaar. De jongsten zien wat de oudsten doen en worden erdoor gestimuleerd. De oudsten helpen de jongeren en herhalen zo vanuit een andere positie nog eens bepaalde onderdelen van leerstof. Ook wordt de sociale ontwikkeling hierdoor bevorderd.

Individuele ontwikkeling

Er is veel ruimte voor individueel werken. De materialen zijn overzichtelijk en makkelijk toegankelijk en maken het voor het kind mogelijk om zelfstandig een keuze te maken. Naast het individuele onderwijs wordt er samengewerkt en worden er groepslessen gegeven. Dit zijn lessen aan de hele groep of aan een subgroep.

Vrijheid in gebondenheid

Er is vrijheid van werkkeuze, werktempo, beweging, herhaling, verwerking of verdieping van de leerstof en vrijheid van samenwerken. De vrijheid wordt groter of minder groot naargelang de mogelijkheden van uw kind. De leerkracht houdt oog op een evenwichtige ontwikkeling en stemt de begeleiding daarop af. Er wordt op toegezien dat alle vakgebieden aan bod komen.

Talentontwikkeling

Wij gaan er vanuit dat kinderen de mogelijkheid moeten krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Ons onderwijs gaat verder dan het standaard curriculum. De materialen die Maria Montessori heeft ontwikkeld gaan tot ver in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Niet ieder kind komt aan al deze materialen toe, maar wanneer het talent op de cognitieve kant zit zal een kind veelal met materiaal kunnen werken dat niet meer binnen de kerndoelen van het basis onderwijs valt. Ook uit zich dit in diverse extra activiteiten zowel binnen als buiten schooltijd

 

De Nederlandse Montessori Vereniging erkenning