Activiteiten

Wekelijks

 • Schoolzwemmen groep 1 t/m 8

 • Engels vanaf de kleutergroep

 • Gymnastiek

 • Muziek

 • Kunstklas

 • Vreedzame School

 • Pilotengroep voor kinderen met extra uitdagingsbehoeften

 • Kosmische educatie

 • Rekenen

 • Taal¬†

Jaarlijks

 • Open podium

 • Herfstwandeling

 • Sinterklaasviering en Kerstviering

 • Lentefeest

 • Muziekavond

 • Sportdag

 • Schoolreis

 • Schooltoernooien (voetbal-, slagbal-, handbal- en zwemtoernooi)

 • Werkweek voor bovenbouwgroepen

 • EHBO les groep 8

 • Verkeersles

Naschools

 • Schaakles (vanaf groep 3)

 • Talentum

 • Mad science