Kwaliteit

Kwaliteitszorg

Vanuit onze Montessori-werkwijze wordt invulling gegeven aan onderwijs aan elk kind waarbij toetsen en observaties van leerkrachten één geheel vormen en deze de kwaliteit van ons onderwijs waarborgen.

Verslagen en testen

Naast de dagelijkse observaties van onze leerkrachten die worden vastgelegd, maken we gebruik van gestandaardiseerde toetsen voor groep 2 t/m 8. Per leerling worden resultaten en trends bijgehouden. Tweemaal per jaar krijgt iedere leerling een uitgebreid verslag waarin de voortgang, zowel op cognitief als sociaal gebied, wordt aangegeven. Naar aanleiding van dit verslag is er een gesprek met de leerkracht. Aan het begin van het schooljaar is er een mondelinge verslagavond.
Over de afgelopen 5 jaar is driekwart van onze leerlingen uitgestroomd naar HAVO of VWO.

Overige kwaliteitsmetingen

Met regelmaat bevragen wij ouders, leerkrachten en kinderen in een tevredenheidenquête. Deze gegevens worden gebruikt om de kwaliteit te borgen en mogelijk te verbeteren. Metingen door externe instanties zoals die van de onderwijsinspectie of de Nederlandse Montessori Vereniging zijn ook een belangrijke bron van informatie. Onze basisschool en peutergroep zijn erkend door de Nederlandse Montessori Vereniging.
Het laatste rapport van de Nederlandse Montessori Vereniging vindt u hier. hier
Het laatste rapport van de Onderwijsinspectie vindt u hier.