ONS TEAM

Juf Hoevers
Juf HoeversDirecteur

ma t/m vr.

Juf Angevare
Juf Angevaresecretaresse

ma t/m do

Juf de Boer
Juf de Boer

Peutergroep ma t/m vrijdag
onderwijs assistente

Juf Anthonissen
Juf Anthonissen

Peutergroep ma, di , do.
Kunstklas

Juf Reenalda
Juf Reenalda

Peutergroep wo en vr

Juf de Borst
Juf de Borst

Groep A ma, t/m vr

Juf Peet
Juf Peet

Groep B di t/m vr

Juf van Zeeland
Juf van Zeeland

Groep B ma, vervanging di wisselende groepen

Juf Vriesinga
Juf Vriesinga

Groep C ma, di, do, vr

Juf Boere
Juf Boere

Groep D ma t/m do

Juf Wijma
Juf Wijma

Groep D vr; IB di

Juf van Kempen
Juf van Kempen

Groep E ma t/m vr

Juf Beerkens
Juf Beerkens

Groep F ma t/m vr

Juf van Himbergen
Juf van Himbergen

RT ma

Meester Kuijt
Meester Kuijt

Gym wo

Meester den Engelsman
Meester den Engelsman

Muziek do

Ouders

Iedere ouder/verzorger ontvangt informatie over school via de volgende kanalen.

De nieuwsbrief: deze maandelijkse nieuwsbrief is speciaal bedoeld voor ouders en wordt per e-mail verstuurd.

De schoolgids: de schoolgids is een uitgebreid document met veel informatie over de school. Deze gids komt jaarlijks uit en kan via deze website worden gedownload.

Kennismakingsavond: aan het begin van ieder schooljaar kunt u op de kennismakingsavond kennis maken met de leerkracht. Er wordt ook beknopt uitleg gegeven over de manier waarop er in de groep gewerkt wordt.

Materiaalavond: tijdens deze jaarlijks bijeenkomst kunt u nader kennismaken met de montessorimaterialen die per bouw worden gebruikt.

Klassenouder informatie: klassenouders houden u via e-mail op de hoogte van activiteiten en mogelijkheden om te helpen/betrokken te zijn bij de activiteiten binnen de groep van uw kind.

Informatie over de voortgang van uw kind ontvangt u onder meer via:

Verslagen/verslagavonden: twee maal per jaar worden de ouders verwacht voor zogenaamde 15-minuten-gesprekken naar aanleiding van de reguliere verslagen (februari en juni). Er is een kort tussenverslag in oktober.

Individueel contact:  het is altijd mogelijk om een afspraak te maken met de leerkracht voor tussentijds overleg. Na schooltijd kunt u werkjes van uw kind bekijken.

Ouders hebben veel mogelijkheden om betrokken te zijn bij onze school. Voorbeelden zijn:

  • Klassenouders
  • Leesouders
  • Ondersteuning bij diverse activiteiten zoals feesten, evenementen, sportdag, schoolreisjes, verkeerslessen etc.
  • Medezeggenschapsraad
  • Bestuur

Het bestuur & MR

Bestuur

De Montessorischool Wassenaar is een zelfstandige school die valt onder de vereniging MSW. De vereniging heeft een toeziend houdend bestuur en een uitvoerend directeur. Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Personeel:
Kwaliteit:
Gebouw:
Dhr. A. Kaarls
Dhr. J. van den Bos
Dhr. J. Beek
Dhr. A. Kaarls & Dhr. J. Beek
Dhr. G. Lopes-Cardozo
Dhr. J. Bloemarts

Teamgeleding:Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is de stem van de ouders en de leerkrachten richting het bestuur en de directie. De MR is in contact met de directie en denkt mee over beleid en besluiten en draagt zo actief bij aan de kwaliteit en de openheid van de school. De medezeggenschapsraad bestaat uit vier leden, twee leerkrachten en twee ouders.

  • Mevr. I. Boere
  • C. van Kempen

Oudergeleding:

  • J. Vernooy
  • A. Oudshoorn

Vereniging MSW – ANBI

Informatie over de Vereniging en de ANBI-status vindt u in de volgende documenten.